Telefon: 49 14 70 10

facebook-icon

​Teori og metode

I Johannes Hages Hus udfører vi relationsarbejde ud fra en miljøterapeutisk arbejdsmetode, der rummer beboerinddragelse og individuel tilgang, hvor de miljøterapeutiske principper beror på en antagelse om, at beboeren kan udvikle sig. Vi arbejder med en tværfaglig indsats i forhold til rehabilitering af beboerens psykiske lidelse og social recovery som perspektiv på rehabilitering, dvs. forskellige teoretiske tilgange, som supplerer hinanden i hverdagen.

Støtter beboerne i at blive bedre til at klare hverdagslivet

I Johannes Hages Hus går de miljøterapeutiske principper ud på, at medarbejderne i samarbejde med beboerne forsøger at tilrettelægge de daglige aktiviteter og gøremål efter principper, hvor de bedst muligt støtter beboerne i at blive bedre til at klare hverdagslivet og være sammen med andre mennesker.

ADL – Almen Daglig Livsførelse

Ved at arbejde med ADL – Almen Daglig Livsførelse - støtter vi først og fremmest beboerne i at få en normal døgnrytme, som er det basale fundament for ADL. Endvidere guides og støttes beboerne til at tage ansvar for personlig hygiejne, til udførelse af praktiske daglige gøremål, som f.eks. lægebesøg, kontakt til behandlingssystemet eller andre offentlige instanser, til tøjvask, oprydning af egen bolig, indkøb m.m. samt fælles opgaver.

Håb, identitet, mening og personligt ansvar

Det socialpsykiatriske arbejde i Johannes Hages Hus tager udgangspunkt i relationsarbejdet, der understøtter de fire recovery-orienterede principper: Håb, identitet, mening og personligt ansvar - med mulighed for at skabe empowerment. Vi tilstræber ved empowerment, at den enkelte beboer har magten over eget liv i så høj en grad, som beboeren ønsker og formår. Vi kan som medarbejdere ikke give beboeren empowerment. Det kræver, at beboeren samarbejder og tager personligt ansvar i processen.

To eller flere faste kontaktpersoner

En af de miljøterapeutiske praksisformer er kontaktpersonfunktionen, hvor hver beboer på Johannes Hages Hus har to eller flere faste kontaktpersoner baseret på en tværfaglig vurdering, og som beboeren selv kan være med til at vælge. Vores opgave som kontaktpersoner er at mobilisere beboerens ressourcer og hjælpe beboeren med at overskue valgmuligheder og klargøre konsekvenserne af de mulige valg.

Skaber rammerne og forudsætningerne for social recovery

Som socialpsykiatrisk botilbud kan Johannes Hages Hus skabe rammerne og forudsætningerne for social recovery med bedring af psykiske symptomer og styrkelse af færdigheder samt indgåelse i sociale fællesskaber ved at beboeren:

 • Kan få sine egne basale materielle behov stillet i form af mad, tøj, kørsel m.m.
 • Kan få en helhedsorienteret behandling, pleje og omsorg.
 • Kan leve i håbet.
 • Har valgmuligheder i forhold til ansvar og identitet.
 • Har ret til at træffe egne beslutninger.
 • Kan udvikle sociale kompetencer.
 • Kan bidrage til andre beboeres sociale recovery.
 • Kan deltage i meningsfuld aktivitet.
 • Kan tilbydes integrerede forløb med behandlingspsykiatrien.
 • Kan inddrage pårørende.

For at følge beboerens udvikling og til støtte for praksis, udarbejder vi:

 • Individuelle statusrapporter ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM)
 • Individuelle målsætninger
 • Individuelle dagbogsnotater

- og afholder:

 • Statusmøder
 • Kontaktpersonmøder
 • Pårørendemøder.

På den måde arbejder vi systematisk med konstellationer af arbejdsmetoder, der former hverdagen på Johannes Hages Hus, hvor der både er fokus på oplevelses- og funktionsdimensionen hos den enkelte beboer.

Johannes Hages Hus

CVR: 57048719

Johannes Hages Alle 3

2990 Nivå