Telefon: 49 14 70 10

facebook-icon

Til sagsbehandler

​Johannes Hages Hus er et privat, selvejende botilbud godkendt efter Lov om social service jf. §108 og §107. Som sagsbehandler er du meget velkommen til at besøge Johannes Hages Hus. Ring til os og lav en aftale.

Johannes Hages Hus er et døgnbemandet socialpsykiatrisk botilbud til borgere i alderen 40 år og opefter.

På Johannes Hages Hus har medarbejderne et professionelt fokus på den enkelte beboeres udviklingspotentiale med en antagelse om at læring og udvikling opfattes som en livslang mulighed for alle.

Rådgivere og borgere er altid velkomne til at komme at se Johannes Hages Hus efter aftale.

Se endvidere: www.tilbudsportalen.dk

Johannes Hages Hus

CVR: 57048719

Johannes Hages Alle 3

2990 Nivå