ADL-træning i almindelig daglig livsførelse for psykisk syge

I Johannes Hages Hus i Nivå i Nordsjælland ved København yder vi ADL-træning i almindelig daglig livsførelse for psykisk syge borgere over 40 år fra hele Danmark.​

Støtte i at klare almindelig daglig livsførelse

I Johannes Hages Hus yder vi ADL-træning i almindelig daglig livsførelse og relationsarbejde ud fra en miljøterapeutisk arbejdsmetode, der rummer beboerinddragelse og individuel tilgang, hvor de miljøterapeutiske principper beror på en antagelse om, at beboeren kan udvikle sig.

Vi arbejder med en tværfaglig indsats i forhold til rehabilitering af beboerens psykiske lidelse og recovery som perspektiv på rehabilitering, hvilket vil sige forskellige teoretiske tilgange, som supplerer hinanden i hverdagen og i almindelig daglig livsførelse.

De miljøterapeutiske principper går ud på, at medarbejderne i samarbejde med beboerne forsøger at tilrettelægge de daglige aktiviteter og gøremål efter principper, hvor de bedst muligt støtter beboerne i at blive bedre til at klare hverdagslivet og være sammen med andre mennesker.

​Teori og metode bag vores ADL-træning

Ved at arbejde med ADL-træning i almindelig daglig livsførelse støtter vi først og fremmest beboerne i at få en normal døgnrytme, som er det basale fundament for ADL-træning.

Endvidere guides og støttes beboerne til at tage ansvar for personlig hygiejne, til at varetage praktiske daglige gøremål såsom at ordne tøjvask, oprydning i egen bolig, indkøb og andre fælles opgaver i en i almindelig daglig livsførelse. Ligeledes til lægebesøg, kontakt til behandlingssystemet eller andre offentlige instanser.

Håb, identitet, mening og personligt ansvar

Det socialpsykiatriske arbejde tager udgangspunkt i relationsarbejdet, der understøtter de fire recovery-orienterede principper: Håb, identitet, mening og personligt ansvar - med mulighed for at skabe empowerment.

Vi tilstræber ved empowerment, at den enkelte beboer har magten over eget liv i så høj en grad, som beboeren ønsker og formår, men vi kan som medarbejdere ikke give beboeren empowerment. Det kræver, at beboeren samarbejder og tager personligt ansvar i processen.

En af de miljøterapeutiske praksisformer er kontaktpersonfunktionen, hvor hver beboer har to eller flere faste kontaktpersoner baseret på en tværfaglig vurdering. Vores opgave som kontaktperson er at mobilisere beboerens ressourcer og hjælpe beboeren med at overskue valgmuligheder og klargøre konsekvenserne af de mulige valg.

Skaber forudsætningerne for recovery

Som socialpsykiatrisk botilbud kan vi skabe rammerne og forudsætningerne for recovery med bedring af psykiske symptomer og styrkelse af færdigheder samt indgåelse i sociale fællesskaber gennem ADL-træning.

Det sker ved at beboeren:

 • Kan leve i håbet
 • Kan inddrage pårørende
 • Kan udvikle sociale kompetencer
 • Kan deltage i meningsfuld aktivitet
 • Har ret til at træffe egne beslutninger
 • Kan bidrage til andre beboeres recovery
 • Har valgmuligheder i forhold til ansvar og identitet
 • Kan få en helhedsorienteret behandling, pleje og omsorg
 • Kan tilbydes integrerede forløb med behandlingspsykiatrien
 • ​Kan få sine egne basale materielle behov stillet i form af mad, tøj, kørsel med videre
 • Modtager ADL-træning i almindelig daglig livsførelse.

For at følge beboerens udvikling og til støtte for praksis udarbejder vi:

 • Individuelle målsætninger
 • Individuelle dagbogsnotater
 • Individuelle statusrapporter ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM).

Dertil kommer, at vi afholder:

 • Statusmøder
 • Pårørendemøder
 • Kontaktpersonmøder.

På den måde arbejder vi systematisk med konstellationer af arbejdsmetoder, der former hverdagen på Johannes Hages Hus, hvor der er fokus på både oplevelses- og funktionsdimensionen hos den enkelte beboer.

Kontakt os på telefon 49 14 70 10, på info@johanneshageshus.dk​ eller via vores kontaktformular for at høre mere om vores socialpsykiatriske arbejde, herunder ADL-træning i almindelig daglig livsførelse.

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​