Historie​

Johannes Hages Hus har en fin historie bag sig. Johannes Hage var en dansk politiker, godsejer, teglværksejer, filantrop, museumsstifter samt Nivå Kirkes bygherre. Johannes Hage var en meget omsorgsfuld og aktiv mand, der igennem hele sit liv gjorde sig store anstrengelser for at hjælpe og berige andre mennesker. Han stiftede Danmarks første sygekasse og oprettede Nivaagaards Hospital i 1891, som i praksis var Danmarks første plejehjem frem til 1990, hvor huset blev socialpsykiatrisk botilbud.

​Fra hospital til socialpsykiatrisk botilbud

Oprindeligt hed Johannes Hages Hus Nivaagaard Hospital. Godsejeren Johannes Hage oprettede hospitalet i 1891. Det lå på Byvejen, kun et stenkast fra den nuværende beliggenhed. Da hospitalet primært tog sig af plejekrævende kronisk syge, fungerede det i praksis som landets tidligste plejehjem, selv om det hed noget andet.

Først i 1973 blev Nivaagaard Hospital flyttet fra sin oprindelige domicil til den adresse Johannes Hages Hus ligger på i dag. Hospitalet flyttede til den nyanlagte vej opkaldt efter Johannes Hage: Johannes Hages Allé. Dengang gik stedet under betegnelsen ”plejehjem” og havde plads til 80 beboere. Først i 1990 fik stedet status af socialpsykiatrisk botilbud og har siden haft plads til 60 beboere.

Selvejende institution, der værner om værdighed og respekt

​I dag er Johannes Hages Hus en privat, selvejende institution med egen bestyrelse. Johannes Hages efterkommer udpeger bestyrelsesformanden for Johannes Hages Hus.

Vi på Johannes Hages Hus er meget stolte af denne historie, der fortsat forpligter os til at drive botilbuddet i Johannes Hages humanitære ånd. Vi værner om historien og de gamle værdier som værdighed og respekt.​

Johannes Hage

Stifteren af Johannes Hages Hus var godsejeren Johannes Hage, der blev født i Emdrup i 1842 og var søn af storkøbmanden, konsul Alfred Hage og hustru Frederikke Wilhelmine, som ejede Nivå Havnegaard med tilhørende teglværk. Johannes Hage overtog Nivaagaard Teglværk efter farens død i 1872. Johannes Hage gjorde sig store anstrengelser for sine medmenneskers velbefindende og indrettede stuehuset på en gård i Niverød, han havde købt et års tid tidligere, til hospital. Senere oprettede Johannes Hage den selvejende institution Den Hageske Stiftelse og overdrog hertil den grund, som et større Nivaagaard Hospital skulle opføres på.

​I perioden 1876 til 1901 sad Johannes Hage i Folketinget for partiet Højre. Ved en fundats af 30. september 1908 gjorde Johannes Hage sin privatsamling af malerier til en selvejende institution med adgang for offentligheden. Allerede inden da havde han i 1904 ladet arkitekten Johan Schrøder opføre et lille kunsttempel til samlingen tæt ved Nivågårds hovedbygning, som har udviklet sig til Nivågaard malerisamling. Johannes Hage fik den unge arkitekt Kay Schrøder til at tegne Nivå kirke, som kunne indvies den 23. oktober 1910. Johannes Hage døde i 1923.

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​