Sundhedsfaglig og pædagogisk tilgang

Social- og sundhedsassistenten

Social- og sundhedsassistenten i Johannes Hages Hus har kompetencer til at varetage helhedsplejen omkring beboere med psykiske lidelser. Derudover arbejder social- og sundhedsassistenten med grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver, herunder også det sundhedshedsfremmende og forebyggende.

Sygeplejersken

Sygeplejersken i Johannes Hages Hus arbejder evidensbaseret med udgangspunkt i psykiatriske sygeplejeteorier. Sygeplejersken arbejder helhedsorienteret og har viden om psykiske lidelser og om farmakologi. Sygeplejersken udfører pleje og behandling til beboere i komplekse pleje- og behandlingsforløb og varetager observation, vurdering, udførsel og evaluering af sygeplejeopgaver med refleksion over egen praksis.

Pædagogen

Pædagogen i Johannes Hages Hus indgår dagligt plejen. Pædagogen igangsætter socialpædagogiske aktiviteter og processer baseret på den socialpædagogiske relation for at opnå et fagligt begrundet mål, der giver beboeren mulighed for at deltage kvalificeret i hverdagslivet samt de sociale fællesskaber i og uden for Johannes Hages Hus. Pædagogen afdækker den enkelte beboers ressourcer og behov med henblik på at målrette støtten og har samtidig fokus på relationen og processen.

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​