FN’s verdensmål i Johannes Hages Hus JHH

I Johannes Hages Hus forholder vi os til FN’s verdensmål, da det med vores særlige historie falder os naturligt at tage et socialt ansvar.​

billede1

​Mål 3 Sundhed og trivsel:

I den helhedsorienterede, socialpsykiatriske tilgang modtager beboerne også individuel vejledning og støtte i forhold til KRAM-faktorerne i det dobbelte KRAM - det almindelige KRAM: Kost, Rygning, Alkohol og Motion samt det mentale KRAM: Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring.

Medarbejdertrivsel er udslagsgivende i forhold til kvaliteten i fagligheden. I JHH er der opmærksomhed på arbejdsmiljøet, og der tages ansvar for medarbejdernes trivsel både i forhold til det daglige arbejde og kompetenceudvikling samt i forhold til kompetent ledelse. Alle medarbejdere tilbydes sundhedsforsikring.

billede2

​Mål 7 Bæredygtig energi:

JHH arbejder systematisk efter socialtilsynets kvalitetsmodel og egne kvalitetsstandarder i leveringen af socialpsykiatriske ydelser. Miljøet skabes også af de fysiske rammer, der er med til at sikre denne kvalitet.

I 2018 påbegyndte JHH en totalrenovering af boligerne med bæredygtig energioptimering og således også en forbedring af indeklimaet.

Alle nyanskaffelser er som minimum energimærket A.

billede3

Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst:

JHH deltager i forsøgsordningen med Socialt Frikort. Dette giver beboerne mulighed for at udføre enkeltstående lønnede arbejdsopgaver i JHH – skattefrit.​

billede4

Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion:

JHH har sit eget produktionskøkken, som producerer mad til vore beboere ud fra en madplan med 1-2 ugentlige kødfri dage, bronze-spisemærket med 30-60% økologi og fokus på danske råvarer.

Produktionskøkkenet har fokus på at begrænse madspild ved løbende at tilpasse mængden, efter hvad der bliver spist.

JHH serverer ikke vand på flasker.

JHH foretager affaldssortering.

JHH sparer på vandforbruget ved at opsætte vandbesparende toiletter og brusere samt at benytte luftperlatorer på alle vandhaner.

JHH samarbejder med leverandører, der sælger bæredygtige produkter/ydelser.

billede5

Mål 13 Klimaindsats:

Udover tiltagene i mål 7 og 12, så er alle biler i JHH’s vognpark leasede, og der er serviceaftaler på alle biler ift. vedligeholdelse for at mindske forurening.

JHH benytter FSC-certificeret printer-papir.​

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​