Beboerinfo​

Du får støtte til at tage et personligt ansvar

Uanset hvem du er, hvor du kommer fra, og hvordan du har det, betyder det noget at have et personligt ansvar – også selv om du har det svært og har brug for hjælp. I Johannes Hages Hus har vi en fællesskabsorienteret forståelse af personligt ansvar og beboerinddragelse. På trods af de funktionsnedsættelser, der følger af din sindslidelse, så kan du på Johannes Hages Hus få de grundlæggende rettigheder, roller og ansvar, der knytter sig til at være et menneske. Medarbejderne tager ansvar sammen med dig, og på den måde kan du få støtte til at tage personligt ansvar.

Mulighed for fællesaktiviteter og socialt samvær på tværs af alle boteams

Alle boteams er organiseret på samme måde. Du får din egen bolig på min. 25 m2 med eget badeværelse og egen udgang til have. I fællesarealerne, som består af køkken, spise- og dagligstue, kan du mødes med de andre beboere. Johannes Hages Hus har en festsal, hvor du kan deltage i arrangementer og fester. Tag forbi vores træningsrum eller nyd vejret i en af vores atriumgårde eller på terrassen. Alle arealer er til fri afbenyttelse.

Der er forskellige fællesaktiviteter, f.eks. ture ud i naturen, biografture, sang og musik samt bankospil, som giver mulighed for sociale fællesskaber på tværs af alle boteams i Johannes Hages Hus.

Fysisk aktivitet kan støtte din identitetsfølelse

Meningsfulde aktiviteter er individuelle, afhængig af hvad der interesserer dig, og hvad du kan. I Johannes Hages Hus kan hverdagens aktiviteter være identitetsskabende, idet de kan være med til at skabe sociale roller og ansvar og dermed en struktur, som indgiver dig med en følelse af tryghed. Fysisk aktivitet kan også støtte din identitetsfølelse, da det kan være med til at bedre din funktionsevne, bevægelighed, kredsløb, kondition og dit humør. Johannes Hages Hus ligger i naturskønne omgivelser og har også et indedørs træningsrum.

Mentalt stimulerende aktiviteter kan give dig træning af kognitive funktioner f.eks. opmærksomhed, hukommelse og sprog.

Deltag i større arrangementer og ture ud af huset

Ud over de almindelige daglige aktiviteter og socialt samvær har Johannes Hages Hus også tradition for større arrangementer.

Johannes Hages Hus ligger geografisk attraktivt i Nivå, tæt på både skov, havn, strand, kirke, museum, bibliotek, og indkøbscenter. Der er desuden kort afstand til offentlig transport, så det giver alt i alt gode muligheder for at komme ud og opleve noget forskelligt.

Sund og ernæringsrigtig kost hver dag

I Johannes Hages Hus får du en sund og ernæringsrigtig kost, der tilberedes efter de officielle kostråd, som en del af det sundhedsfaglige og pædagogiske grundlag, Kosten produceres primært fra bunden af med op til 60% økologiske råvarer af faglærte kokke og ernæringsassistenter, som også lader sig inspirere af årstidens råvarer.

Du skal som minimum vælge to ud af tre hovedmåltider dagligt. Du vælger selv, om du vil deltage i fællesspisningen i eget boteam, eller om du vil spise i egen bolig.

Du er velkommen til at komme med forslag til menuplanen.

Gensidig respekt

Vi lægger stor vægt på gensidig respekt, og vores arbejde bygger på en fælles kultur og kommunikation, der sætter fokus på ressourcer og muligheder samt i fællesskab at finde frem til udviklingsønsker og udviklingsmål.

Tværfaglig indsats øger din mulighed for recovery

Johannes Hages Hus tilbyder en tværfaglig indsats i form af at genvinde, vedligeholde eller udvikle almindelig dagligdags livsførelse samt kompenserende og rehabiliterende behandling, pleje, støtte og vejledning inden for helbred, medicin, sundhed, personlig hygiejne, ledsagelse, økonomi, kost, indkøb, fritid, fællesskab og netværk med mulighed for at skabe empowerment og recovery.

Stor opmærksomhed på arbejdsmiljøet til gavn for dig

Medarbejdertrivsel er udslagsgivende i forhold til kvaliteten i fagligheden, idet det er medarbejderne, der skal hjælpe dig i din hverdag. Alle boteammedarbejdere har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse og får supervision, der støtter op om en faglig og personlig udviklingsproces, så den enkelte medarbejder bliver klogere på sig selv og den måde, hun/han forholder sig på i sit arbejde. I Johannes Hages Hus er der således opmærksomhed på arbejdsmiljøet, og der tages ansvar for medarbejdernes trivsel både i forhold til det daglige arbejde og kompetenceudvikling samt i forhold til kompetent ledelse. Det er til gavn for os alle.

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​