Serviceloven §108 og serviceloven §107

​Johannes Hages Hus i Nivå i Nordsjælland ved København er et privat, selvejende botilbud, som er godkendt efter serviceloven ​(Lov om social service jf. §108 og §107). Sagsbehandlere fra hele Danmark er velkomne til at besøge os, hvis en borger har ​behov for et ophold efter serviceloven §108 eller serviceloven §107.


​Johannes Hages Hus er et døgnbemandet socialpsykiatrisk botilbud til borgere, som er i alderen fra 40 år og opefter, og som har ret til et ophold efter serviceloven §108 eller serviceloven §107. Medarbejderne har et professionelt fokus på den enkelte beboers udviklingspotentiale og har en antagelse om, at læring og udvikling skal opfattes som en livslang mulighed for alle.

Serviceloven §108 - længerevarende ophold

​Serviceloven §108 er et længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller behandling, pleje og omsorg, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.​

Serviceloven §107 - midlertidigt ophold

Serviceloven §107 er et midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Socialrådgivere og borgere er altid velkomne til at komme for at se Johannes Hages Hus efter aftale. Du kan kontakte os på telefon 49 14 70 10, på info@johanneshageshus.dk eller via vores kontaktformular vedrørende ophold efter serviceloven §108 eller serviceloven §107.​

Se endvidere: www.tilbudsportalen.dk

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​