Telefon: 49 14 70 10

facebook-icon

​Ydelsesbeskrivelser og takster

 • ​Længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens §108
 • Midlertidigt botilbud i henhold til Servicelovens §107
 • Midlertidig udslusningsbolig i henhold til Serviceloven §107
 • Midlertidig aflastningsbolig i henhold til Serviceloven §107

§108​

Ydelse:​

Længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens §108 til borgere med psykosociale handicap fra 40+ år.

Formål med ydelsen:

​Længerevarende socialpsykiatrisk botilbud mhp.

psykosocial rehabilitering og social recovery.

Ydelsens indhold og metode:

​Længerevarende døgntilbud til borgere med psykosociale handicap, der har behov for omfattende sundhedsfaglig og pædagogisk støtte i en teamstruktur i forhold til:

 • Miljøterapi
 • Empowerment
 • Sygepleje.
 • Socialpædagogik.
 • ADL-træning i forhold til tøjvask, rengøring, oprydning, personlig hygiejne, ledsagelse m.m.

 • Administration af egen økonomi.
 • Medicinadministration.
 • Sund og ernæringsrigtig kost.
 • Aktiviteter.

Medarbejderkompetencer:

​Sundhedsfaglig og pædagogisk tværfaglighed, udført af:

 • Social- og sundhedsassistenter.
 • Sygeplejersker.
 • Pædagoger.

Takst:

Takst 2018 (OBS pr. 01.01.2019 sker nye takstreguleringer):
Almenpsykiatrisk boteam: Kr. 1848 pr. døgn.
Psykiatrisk specialteam: Kr. 2512 pr. døgn.

§107

Ydelse:​

​Midlertidigt botilbud i henhold til Servicelovens § 107 til borgere med psykosociale handicap fra 40+ år.

Formål med ydelsen:

​Midlertidigt socialpsykiatrisk botilbud mhp.

psykosocial rehabilitering og social recovery.

Ydelsens indhold og metode:

​Midlertidigt døgntilbud til borgere med psykosociale handicap, der for en periode har behov for sundhedsfaglig og pædagogisk støtte i en teamstruktur i forhold til:

 • Miljøterapi
 • Empowerment
 • Sygepleje.
 • Socialpædagogik.
 • ADL-træning i forhold til tøjvask, rengøring, oprydning, personlig hygiejne, ledsagelse m.m.
 • Administration af egen økonomi.
 • Medicinadministration.
 • Sund og ernæringsrigtig kost.
 • Aktiviteter.

Medarbejderkompetencer:

​Sundhedsfaglig og pædagogisk tværfaglighed, udført af:

 • Social- og sundhedsassistenter.
 • Sygeplejersker.
 • Pædagoger.

Takst:

Takst 2018 (OBS pr. 01.01.2019 sker nye takstreguleringer):
Kr. 1665 pr. døgn.

§107

Ydelse:​

​Midlertidig udslusningsbolig i henhold til Serviceloven §107 til borgere med psykosociale handicap fra 40+ år.

Formål med ydelsen:

​Botræning med henblik på udslusning fra JHH til egen bolig eller anden foranstaltning.​

Ydelsens indhold og metode:

​Udslusningsforløb indenfor 6 måneders varighed med kobling til et boteam.

Botræning i forhold til:

 • Færdigheder og sociale kompetencer.
 • ADL-træning i forhold til tøjvask, rengøring, oprydning, personlig hygiejne, indkøb, kost, kørsel, administration af økonomi m.m.
 • Medicinadministration.
 • Kontakt til samarbejdspartnere.
 • Kontakt til netværk.

Medarbejderkompetencer:

​Sundhedsfaglig og pædagogisk tværfaglighed.

 • Social- og sundhedsassistenter.
 • Sygeplejersker.
 • Pædagoger.

Takst:

Takst 2018 (OBS pr. 01.01.2019 sker nye takstreguleringer):
Takst pr. døgn kr. 1442

§107

Ydelse:​

​Midlertidig aflastningsbolig i henhold til Serviceloven §107 til borgere med psykosociale handicap fra 40+ år.

Formål med ydelsen:

Et midlertidigt døgntilbud til borgere med psykosociale handicap, der har behov for aflastning i hverdagen for igen at kunne klare sig i eget hjem og således forebygge indlæggelse.

Et midlertidigt døgntilbud i overgangen mellem indlæggelse på psykiatrisk center og eget hjem.

Ydelsens indhold og metode:

​Et midlertidigt døgntilbud indenfor 3 måneder med modtagelse fra dag til dag og mulighed for at blive skrevet på evt. venteliste.

En midlertidig sundhedsfaglig og pædagogisk indsats for social recovery med støtte, hjælp, observation, vedligeholdelse og træning i forhold til:

 • ​Færdigheder og sociale kompetencer.
 • Medicinadministration.
 • Sundhed.
 • Ernæring.
 • Personlig hygiejne.
 • Tøjvask.
 • Administration af økonomi.
 • Ledsagelse.

Medarbejderkompetencer:

​Sundhedsfaglig og pædagogisk tværfaglighed.

 • Social- og sundhedsassistenter.
 • Sygeplejersker.
 • Pædagoger.

Takst:

Takst 2018 (OBS pr. 01.01.2019 sker nye takstreguleringer):
Takst pr. døgn kr. 1555 

Johannes Hages Hus

CVR: 57048719

Johannes Hages Alle 3

2990 Nivå