​Ydelsesbeskrivelser og takster

 • ​Længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens §108
 • Midlertidigt botilbud i henhold til Servicelovens §107

§108​

Ydelse:​

Længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens §108 til borgere med psykosociale handicap fra 40+ år.

Formål med ydelsen:

​Længerevarende socialpsykiatrisk botilbud mhp.

psykosocial rehabilitering og recovery udfra miljøterapeutiske principper og empowerment.

Ydelsens indhold og metode:

Længerevarende døgntilbud til borgere med psykosociale handicap, der har behov for omfattende sundhedsfaglig og pædagogisk støtte i en teamstruktur i forhold til:

 • Kontaktpersonfunktion.
 • Sygepleje.
 • Socialpædagogik.
 • ADL-træning i forhold til tøjvask, rengøring, oprydning, personlig hygiejne, ledsagelse m.m
 • ​Administration af egen økonomi.
 • Medicinsk behandling.
 • Sund og ernæringsrigtig kost.
 • Aktiviteter.
 • Valgfri praktiserende læge.
 • Valgfri psykiatrisk speciallæge eller tilknytning til Botilbudsteamet PCN/F-act Team Hesingør efter visitation.

Medarbejderkompetencer:

​Sundhedsfaglig og pædagogisk tværfaglighed, udført af:

 • Social- og sundhedsassistenter.
 • Sygeplejersker.
 • Pædagoger.

Takst:

2024 -  Døgntakst, inkl. boligafgift, el og varme:

Almenpsykiatrisk boteam, ikke renoveret bolig: Kr. 2.628 pr. døgn.

Almenpsykiatrisk boteam, renoveret bolig: Kr. 2.648 pr. døgn.

Psykiatrisk specialteam: Kr. 3.445 pr. døgn.​

§107

Ydelse:​

​Midlertidigt botilbud i henhold til Servicelovens § 107 til borgere med psykosociale handicap fra 40+ år.

Formål med ydelsen:

​Midlertidigt socialpsykiatrisk botilbud mhp.

psykosocial rehabilitering og social recovery udfra miljøterapeutiske principper og empowerment.

Ydelsens indhold og metode:

​Midlertidigt døgntilbud til borgere med psykosociale handicap, der for en periode har behov for sundhedsfaglig og pædagogisk støtte i en teamstruktur i forhold til:

 • Kontaktpersonfunktion.
 • Sygepleje.
 • Socialpædagogik.
 • ADL-træning i forhold til tøjvask, rengøring, oprydning, personlig hygiejne, ledsagelse m.m.
 • Administration af egen økonomi.
 • Medicinsk behandling.
 • Sund og ernæringsrigtig kost.
 • Aktiviteter.
 • Valgfri praktiserende læge.
 • Valgfri psykiatrisk speciallæge eller tilknytning til Botilbudsteamet PCN/F-act Team Hesingør efter visitation.

Medarbejderkompetencer:

​Sundhedsfaglig og pædagogisk tværfaglighed, udført af:

 • Social- og sundhedsassistenter.
 • Sygeplejersker.
 • Pædagoger.

Takst:

2024 - Døgntakst, inkl. boligafgift, el og varme:

​Kr. 2.343 pr. døgn.

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​