Telefon: 49 14 70 10

facebook-icon

​Ydelsesbeskrivelser og takster

 • ​Længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens §108
 • Midlertidigt botilbud i henhold til Servicelovens §107

§108​

Ydelse:​

Længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens §108 til borgere med psykosociale handicap fra 40+ år.

Formål med ydelsen:

​Længerevarende socialpsykiatrisk botilbud mhp.

psykosocial rehabilitering og social recovery.

Ydelsens indhold og metode:

​Længerevarende døgntilbud til borgere med psykosociale handicap, der har behov for omfattende sundhedsfaglig og pædagogisk støtte i en teamstruktur i forhold til:

 • Miljøterapi
 • Empowerment
 • Sygepleje.
 • Socialpædagogik.
 • ADL-træning i forhold til tøjvask, rengøring, oprydning, personlig hygiejne, ledsagelse m.m.

 • Administration af egen økonomi.
 • Medicinadministration.
 • Sund og ernæringsrigtig kost.
 • Aktiviteter.

Medarbejderkompetencer:

​Sundhedsfaglig og pædagogisk tværfaglighed, udført af:

 • Social- og sundhedsassistenter.
 • Sygeplejersker.
 • Pædagoger.

Takst:

Takst 2020 (OBS pr. 01.01.2021 sker nye takstreguleringer):
Almenpsykiatrisk boteam: Kr. 1980 pr. døgn.
Psykiatrisk specialteam: Kr. 2690 pr. døgn.

§107

Ydelse:​

​Midlertidigt botilbud i henhold til Servicelovens § 107 til borgere med psykosociale handicap fra 40+ år.

Formål med ydelsen:

​Midlertidigt socialpsykiatrisk botilbud mhp.

psykosocial rehabilitering og social recovery.

Ydelsens indhold og metode:

​Midlertidigt døgntilbud til borgere med psykosociale handicap, der for en periode har behov for sundhedsfaglig og pædagogisk støtte i en teamstruktur i forhold til:

 • Miljøterapi
 • Empowerment
 • Sygepleje.
 • Socialpædagogik.
 • ADL-træning i forhold til tøjvask, rengøring, oprydning, personlig hygiejne, ledsagelse m.m.
 • Administration af egen økonomi.
 • Medicinadministration.
 • Sund og ernæringsrigtig kost.
 • Aktiviteter.

Medarbejderkompetencer:

​Sundhedsfaglig og pædagogisk tværfaglighed, udført af:

 • Social- og sundhedsassistenter.
 • Sygeplejersker.
 • Pædagoger.

Takst:

Takst 2020 (OBS pr. 01.01.2021 sker nye takstreguleringer):
Kr. 1784 pr. døgn.

Johannes Hages Hus

CVR: 57048719