​Boteam - at bo i Johannes Hages Hus​

Johannes Hages Hus i Nivå i Nordsjælland ved København er et botilbud for psykisk syge over 40 år fra hele Danmark, hvor hver borger bor i egen bolig i et ​boteam.

Vi er et tilbud til dig med et psykosocialt handicap, det vil sige sindslidelse og sociale problemer. Hos os har du mulighed for at få enten et længerevarende eller midlertidigt ophold i et boteam. Der er medarbejdere døgnet rundt, der kan støtte dig.

Der er maksimalt 14-18 beboere i hvert boteam

Vi har plads til 65 beboere i alderen 40 år og opefter, og hver beboer bor i et boteam med 14-18 beboere. 

Johannes Hages Hus består af tre almene boteams og et psykiatrisk specialteam for psykisk syge borgere.

Målgruppens diagnoser:

✓ Skizofreni.
✓ Skizotypiske sindslidelser.
✓ Paranoide psykoser.
✓ Skizoaffektive psykoser.
✓ Affektive sindslidelser.
✓ Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd.
✓ Obsessiv-kompulsiv tilstand
✓ Organiske (inkl. symptomatiske) psykiske lidelser.
✓ Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer. 

I alle fire teams kan det være i kombination med somatiske lidelser.

Vi har også et psykiatrisk specialteam

I specialteamet bor der 14 beboere sammen i en skærmet enhed med en højere normering og færre stimuli til beboere, der har brug for mere ro, tryghed og beskyttelse.

Botilbud for psykisk syge med plads til dig

Hvis du vil høre mere om vores botilbud for psykisk syge, kan du kontakte os på telefon 49 14 70 10. Du kan også skrive til os på info@johanneshageshus.dk eller via vores kontaktformular for at få flere oplysninger.​

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​