​Boteam - at bo i Johannes Hages Hus​

Johannes Hages Hus i Nivå i Nordsjælland ved København er et botilbud for psykisk syge over 40 år fra hele Danmark, hvor hver borger bor i egen bolig i et ​boteam.

Vi er et tilbud til dig med et psykosocialt handicap, det vil sige sindslidelse og sociale problemer. Hos os har du mulighed for at få enten et længerevarende eller midlertidigt ophold i et boteam. Der er medarbejdere døgnet rundt, der kan støtte dig.

Der er maksimalt 14-18 beboere i hvert boteam

Vi har plads til 65 beboere i alderen 40 år og opefter, og hver beboer bor i et boteam med 14-18 beboere. Der er i alt fire boteams for psykisk syge i Johannes Hages Hus.

Vi har tre almene psykiatriske boteam for psykisk syge borgere med:

 • Skizofreni
 • ​Skizotypiske sindslidelser
 • ​Skizoaffektive psykoser
 • ​Affektive lidelser og -forstyrrelser
 • ​Forandringer af personlighedsstruktur og adfærd.

Vi har også et psykiatrisk specialteam i Johannes Hages Hus for borgere med:

 • Skizofreni
 • ​Skizotypiske sindslidelser
 • ​Skizoaffektive psykoser
 • ​Affektive lidelser og -forstyrrelser
 • ​Forandringer af personlighedsstruktur og adfærd.
 • Organiske lidelser
 • ​Psykiske lidelser forårsaget af hjernebeskadigelse
 • Sindslidelse som følge af misbrug af alkohol eller stoffer.

I specialteamet bor der 14 beboere sammen i en skærmet enhed, hvilket vil sige en mindre afgrænset enhed med overskuelige fysiske rammer og et mindre antal beboere. Teamet er ​specialiseret til borgere, der har brug for konstant og individuel behandling, pleje og omsorg.

Botilbud for psykisk syge med plads til dig

Hvis du vil høre mere om vores botilbud for psykisk syge, kan du kontakte os på telefon 49 14 70 10. Du kan også skrive til os på info@johanneshageshus.dk eller via vores kontaktformular for at få flere oplysninger.​

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​