Målgruppe og visitation

Målgruppe

​​Længerevarende eller midlertidigt ophold

Borgere fra 40 år med almene psykiske lidelser med betydelige og varige psykiske, sociale og evt. fysiske handicaps eller funktionsnedsættelser kan få et længerevarende eller midlertidigt socialpsykiatrisk botilbud på Johannes Hages Hus.

Målgruppens diagnoser:

​✓ Skizofreni.
✓ Skizotypiske sindslidelser.
✓ Paranoide psykoser.
✓ Skizoaffektive psykoser.
✓ Affektive sindslidelser.
✓ Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd.
✓ Obsessiv-kompulsiv tilstand
✓ Organiske (inkl. symptomatiske) psykiske lidelser.
✓ Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol      eller andre psykoaktive stoffer. 

I alle fire teams kan det være i kombination med somatiske lidelser.

JHH tilbyder desuden et specialiseret socialpsykiatrisk botilbud

Det psykiatriske specialteam er en skærmet enhed med en højere normering og færre stimuli til beboere, der har brug for mere ro, tryghed og beskyttelse.​

Visitationsprocedure

​​Telefonisk eller skriftlig henvendelse

Visitationen indledes via en telefonisk eller skriftlig henvendelse til forstander, souschef eller administrativ medarbejder i Johannes Hages Hus.

Den videre visitationsprocedure er som beskrevet i JHH Ydelseskatalog:​

  • Borgerens sagsbehandler fremsender borgerens VUM-dokumenter via sikker mail.
  • Visitationsudvalget i Johannes Hages Hus foretager en sundhedsfaglig og pædagogisk vurdering af, hvorvidt borgeren tilhører målgruppen.
  • Visitationen kan også omfatte, at visitationsudvalget foretager et klinisk visitationsbesøg hos borgeren.
  • Borgeren kan tillige få fremvist Johannes Hages Hus.
  • Visitationsudvalget i Johannes Hages Hus afgør visitationen.
  • Der kan være venteliste.

Tildeling af bolig

  • Når en borger får tildelt en bolig i Johannes Hages Hus, udarbejdes der ”Aftale om ophold” og "Oversigt over obligatoriske og valgfri ydelser" samt et boligdokument, og der aftales indflytningsdato.
  • Inden indflytning skal ”Aftale om ophold” være underskrevet af borgerens sagsbehandler.

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​