Telefon: 49 14 70 10

facebook-icon

​Psykiatrisk specialteam

​Team Syd er et specialiseret botilbud

Alle beboere har hver deres bolig på Team Syd, som er et specialiseret botilbud i Johannes Hages Hus til borgere med organiske lidelser, psykiske lidelser forårsaget af hjernebeskadigelse og sindslidelser som følge af misbrug af alkohol eller stoffer. Tillige angst, stemningsforandringer, hallucinationer, vrangforestillinger, sansebedrag og/eller forandringer i personligheden.

Skærmet enhed med overskuelige fysiske rammer

På den baggrund er Team Syd en skærmet enhed, dvs. en afgrænset enhed med overskuelige fysiske rammer. Derudover er der fællesarealer, som består af køkken, spise- og dagligstue. Johannes Hages Hus har desuden en festsal, hyggekrog, atriumgårde og terrasse med havepavillon. Arealerne er til fri afbenyttelse.

Angstdæmpende og tryghedsskabende

Team Syd fysiske rammer skal først og fremmest være angstdæmpende og skabe tryghed for enhedens beboere. På Team Syd er der en række særlige hensyn at tage i forhold til beboernes funktionelle egenskaber og kognitive vanskeligheder. Det betyder, at beboerne kan have særlig glæde af oplevelser relateret til sanserne. Derfor er det målet, at alle rum skal være sanselige og invitere til en ”her og nu oplevelse". Rummene på Team Syd skal være let forståelige og kommunikere sig selv.

​​

Der er mulighed for at indgå i mindre sociale fællesskaber

Fællesrummene på Team Syd er også inddelt i mindre enheder, dels rummeligt, men også via møbleringen. Der skal derfor være mulighed for at indgå i mindre sociale fællesskaber. Fællesrummene på Team Syd skal fremover være delt op i mindre enheder, dels rummeligt, men også via møbleringen.

Hver beboer får tilknyttet kontaktpersoner

Alle beboere på Johannes Hages Hus får tilknyttet kontaktpersoner i sit boteam. Der er mulighed for selv at være med til at vælge sin kontaktperson. Der udarbejdes en handleplan efter Servicelovens bestemmelser indeholdende de områder i livet, hvor den enkelte beboer har brug for hjælp. Beboeren eller beboerens værge vælger selv den praktiserende læge, og der er også mulighed for selv at vælge en psykiatrisk speciallæge. Medicin leveres fra Hørsholm apotek og administreres af sundhedsfaglige medarbejdere. Udgifter til medicin afregnes sammen med boligbetalingen.

Hver beboer visiteres efter behov til hjælp til rengøring

Johannes Hages Hus har sit eget rengøringsteam. Hver beboer visiteres efter behov til hjælp til rengøring af egen bolig. Ligeledes er der i hvert boteam et bryggers med vaskemaskine og tørretumbler. Hvis der er behov for hjælp til håndtering af vasketøj, så kan beboeren få støtte til dette af kontaktpersonen. Er beboeren ude af stand til at vaske tøj selv eller med støtte, kan beboeren blive tilmeldt ekstern vaskeservice.

Husdyr

Det er tilladt at have fugl eller fisk i egen bolig som husdyr på Johannes Hages Hus under forudsætning af, at beboeren selv kan varetage pasningen.

Beboerteammøder

Hver 14. dag eller en gang om måneden holder hvert boteam et beboerteammøde. Hverdagslivet bliver drøftet, gensidig information bliver udvekslet, og praktiske opgaver bliver fordelt. Alle beboere har mulighed for at få indflydelse på planlægning af bl.a. aktiviteter. Johannes Hages Hus har også et beboerråd, som består af 4 beboervalgte repræsentanter. Der afholdes beboerrådsmøde hver tredje måned sammen med forstander og souschef. Formålet er at varetage og fremme beboernes interesser i forhold til ledelsen og bestyrelsen af Johannes Hages Hus.

De beboere, der har lyst og økonomisk mulighed, kan planlægge tre dages fælles beboerferie i samarbejde med boteammedarbejderne. De fælles udgifter deles mellem beboerne, mens medarbejderlønningerne betales af Johannes Hages Hus.

Johannes Hages Hus

CVR: 57048719