Telefon: 49 14 70 10

facebook-icon

Projekter i JHH

​Projekt "Bevægelse og motion"

​JHH har i 2014 med udgangspunkt i Socialtilsynets tilsynsrapporter nedsat arbejdsgruppen ”Kost og Motion”. Arbejdsgruppen består af en medarbejderrepræsentant fra hvert boteam, en kok, to afdelingsledere samt uddannelses- og udviklingskonsulent, og startede med at have fokus på en sund og ernæringsrigtig kost til beboerne. Gruppen har udarbejdet en ny måltidspolitik, der blev implementeret i 2016. Fra 2017 har arbejdsgruppens fokus været ”Bevægelse og motion”.

På den baggrund er der i 2017 afviklet et pilotprojekt i et af de fire boteams med en pilotprojektansat fysioterapeut, som også har været pilotprojektmedlem af arbejdsgruppen ”Kost og Motion”.

JHH har primo 2017 etableret et træningsrum for beboerne, som ultimo 2017 blev udstyret med motionscykler, crosstrainer og løbebånd efter uddeling af støttemidler fra Nordeafonden.

Som opfølgning på pilotprojektet ønsker vi at gennemføre et fuldt projekt – ”Bevægelse og motion” - hvor vi kan arbejde videre ud fra den viden, vi har opnået i pilotprojektet. Målet er, at alle 64 beboere inddrages i individuelle eller gruppebaserede bevægelses- og motionstilbud og på tværs af huset. Således skal bevægelses- og motionstilbuddene variere i forhold til beboernes ønsker og under hensyntagen til beboernes alvorlige mentale helbredsproblemer, alder og fysiske udfordringer.

Vi ønsker også at motivere beboerne til omlægning af daglige vaner, så disse kan være med til at supplere bevægelses- og motionstilbuddene. Med projekt ”Bevægelse og motion” vil vi forsøge at opnå, at beboerne lever op til sundhedsstyrelsens anbefaling om 30 minutters motion (eller 10.000 skridt) om dagen. Vi er klar over, at JHH´s målgruppe er udfordret i forhold til at nå anbefalingerne, men en lille udvikling i bevægelse er bedre end slet ingen!

Der søges fondsmidler for at kunne gennemføre det fulde projekt ”Bevægelse og motion”.

Renoveringsprojekt af boliger i JHH

JHH arbejder systematisk efter socialtilsynets kvalitetsmodel og egne kvalitetsstandarder i leveringen af socialpsykiatriske ydelser. 

Miljøet skabes også af de fysiske rammer, der er med til at sikre denne kvalitet. 

Primo 2018 påbegyndte JHH en totalrenovering af de 65 boliger, så de bliver moderniseret og udvidet med 7,5 m2. Hertil følger en bæredygtig energioptimering samt en forbedring af indeklimaet.

Johannes Hages Hus

CVR: 57048719