Projekter i JHH

​Etårigt kompetenceudviklingsforløb i 2024

Formålet med forløbet er at videreudvikle boteammedarbejdernes kompetencer til at løfte kerneopgaven. Igennem hele 2024 styrkes dermed det tværprofessionelle arbejde og træning i socialfaglige metoder.

Kompetenceudviklingsforløbet tager udgangspunkt i det daglige socialpsykiatriske arbejde med beboerne i Johannes Hages Hus. Dette skal bidrage til, at boteammedarbejderne på tværs af faggrupper får styrket den fælles faglige forståelse af en recoveryorienteret tilgang til arbejdet med kerneopgaven.

Kompetenceudviklingsforløbet er sammensat af undervisningsdage, opgaver i praksis samt supervision og afholdes i samarbejde med ekstern supervisor Jon Vilshammer.

Renoveringsprojekt af boliger i JHH

Johannes Hages Hus arbejder systematisk efter socialtilsynets kvalitetsmodel og egne kvalitetsstandarder i leveringen af socialpsykiatriske ydelser.

Miljøet skabes også af de fysiske rammer, der er med til at sikre denne kvalitet.

I 2018 påbegyndte Johannes Hages Hus en totalrenovering af boligerne, så de bliver moderniseret og udvidet med 7,5 m2. Hertil følger en bæredygtig energioptimering og således også en forbedring af indeklimaet.​

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​