LEDELSE OG ORGANISATION

Den overordnede myndighed er bestyrelsen

Johannes Hages Hus er et privat, selvejende botilbud og døgninstitution i henhold til Lov om Social Service §108 og §107 og er under tilsyn af Social Tilsyn Hovedstaden. Husets overordnede myndighed er bestyrelsen, der består af fire medlemmer:

  • Bestyrelsesformand Finn Bentzen, der er udpeget af Familien Hages Legat
  • Næstformand Preben Vittrup, der er udpeget af Den Almindelige Danske Lægeforening, PLO – Hovedstaden
  • Menigt medlem Erik Turley
  • Medarbejderrepræsentant Carina Egedal

Den daglige ledelse

I det daglige er ledelseskompetencen uddelegeret af bestyrelsen til forstanderen eller dennes souschef. Den daglige ledelse af husets teams varetages af et lederteam med følgende medlemmer:

  • Forstander Anne Juelkert
  • Souschef/afdelingsleder Lisbeth Overgaard
  • Afdelingsleder Kim Glipstrup

  • Faglig leder Christine Kildegaard

Forstanderen deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret, og souschef/afdelingsleder deltager som referent.

​Finn Bentzen

​Bestyrelsesformand​

Preben Vittrup

Næstformand i bestyrelsen​

Erik Turley

Bestyrelsesmedlem

Carina Egedal

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Anne Juelkert

Forstander​

Lisbeth Overgaard

​Souchef og afdelingsleder​

Kim Glipstrup

Afdelingsleder

Christine Kildegaard

Faglig leder

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​