LEDELSE OG ORGANISATION

Den overordnede myndighed er bestyrelsen

Johannes Hages Hus er et privat, selvejende botilbud og døgninstitution i henhold til Lov om Social Service §108 og §107 og er under tilsyn af Social Tilsyn Hovedstaden. Husets overordnede myndighed er bestyrelsen, der består af fire medlemmer:

  • Bestyrelsesformand Peter Gath, der er udpeget af Familien Hages Legat
  • Bestyrelsesmedlem Søren Brix Christensen , der er udpeget af Den Almindelige Danske Lægeforening, PLO – Hovedstaden
  • Bestyrelsesmedlem Anette Meldgaard Andersen
  • Medarbejderrepræsentant Carina Egedal

Den daglige ledelse

I det daglige er ledelseskompetencen uddelegeret af bestyrelsen til forstanderen eller dennes souschef. Den daglige ledelse af husets teams varetages af et lederteam med følgende medlemmer:

  • Forstander Anne Juelkert
  • Souschef/afdelingsleder Lisbeth Overgaard
  • Afdelingsleder Kim Glipstrup

  • Faglig leder Christine Kildegaard

Forstanderen deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret og som referent.

Peter Gath

​Bestyrelsesformand​

Carina Egedal

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Anne Juelkert

Forstander​

Lisbeth Overgaard

​Souchef og afdelingsleder​

Kim Glipstrup

Afdelingsleder

Christine Kildegaard

Faglig leder

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​