Uddannelsessøgende

Godkendt uddannelsessted

Johannes Hages Hus er godkendt som uddannelsessted for social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og pædagoger.

Tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

Alle praktikker og klinikker er forankret i de tværfaglige boteams. I tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne gennemføres praktik- og klinikperioderne med udgangspunkt i gældende praktikbeskrivelser og kliniske studieplaner.

Vejlederuddannede medarbejdere varetager den daglige vejledning af de uddannelsessøgende

Den faglige leder på Johannes Hages Hus er overordnet ansvarlig for den daglige kliniske undervisning, vejledning og prøveafvikling. Social- og sundhedsassistenter i boteamene har praktikvejlederuddannelsen i forhold til uddannelse af social- og sundhedsassistent-elever. Uddannelsen af sygeplejestuderende varetages af sygeplejersker, der har klinisk vejlederuddannelse. Endelig varetager pædagoger med uddannelsen ”Praktikvejleder til pædagoguddannelsen” uddannelsen af pædagogstuderende.

Uddannelsessøgende og praktikbeskrivelser

​Vi modtager social- og sundhedsassistent-elever i praktik 2, sygeplejestuderende i 3. semester samt pædagogstuderende i 2. og 3. praktikperiode.

Social- og sundhedsassistent-elever kan orientere sig i vores praktikbeskrivelse via uddannelsesinstitutionen SOSU H.

Sygeplejestuderende kan tilgå ”Godkendelse af klinisk undervisningssted” med generel studieplan på kurh.dk.

Pædagogstuderende kan læse praktikbeskrivelsen på denne hjemmeside.

Læs vor​es praktikbeskrivelse for pædagogstuderende ​her​

Ved spørgsmål om praktikker og klinikker kan du skrive til faglig leder Christine Kildegaard chki@johanneshageshus.dk

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​