Uddannelsessøgende

Godkendt uddannelsessted

Johannes Hages Hus er godkendt som uddannelsessted for social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og pædagoger.

Pt. modtager vi social- og sundhedsassistent-elever i praktik 2.

Tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

Alle praktikker og klinikker er forankret i de tværfaglige boteams. I tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne gennemføres praktik- og klinikperioderne med udgangspunkt i gældende praktikbeskrivelser og kliniske studieplaner.

Vejlederuddannede medarbejdere varetager den daglige vejledning af de uddannelsessøgende

​Den faglige leder på Johannes Hages Hus er overordnet ansvarlig for de uddannelsessøgendes forløb, herunder den kliniske undervisning, vejledning og prøveafvikling. 

Social- og sundhedsassistenter med praktikvejlederuddannelsen forestår den daglige uddannelse af social- og sundhedsassistent-elever. 

Den daglige uddannelse af sygeplejestuderende varetages af sygeplejersker, der har klinisk vejlederuddannelse. 

Endelig varetager pædagoger med uddannelsen ”Praktikvejleder til pædagoguddannelsen” uddannelsen af pædagogstuderende.

​​

Ved spørgsmål om praktikker og klinikker kan du skrive til faglig leder Christine Kildegaard chki@johanneshageshus.dk

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​