Telefon: 49 14 70 10

facebook-icon

Uddannelsessøgende

​Godkendt uddannelsessted

Johannes Hages Hus er godkendt som uddannelsessted for social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og pædagoger. 

Tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

Alle praktikker og klinikker er forankret i de tværfaglige boteams. I tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne gennemføres praktik- og klinikperioderne med udgangspunkt i gældende praktikbeskrivelser og kliniske studieplaner.

Uddannet personale hjælper de studerende

Den faglige leder på Johannes Hages Hus er overordnet ansvarlig for den daglige kliniske undervisning, vejledning og prøveafvikling. Social- og sundhedsassistenter i boteamene har praktikvejlederuddannelsen i forhold til uddannelse af social- og sundhedsassistent-elever. Uddannelsen af sygeplejestuderende varetages af sygeplejersker, der har klinisk vejlederuddannelse. Endelig varetager pædagoger med uddannelsen ”Praktikvejleder til pædagoguddannelsen” uddannelsen af pædagogstuderende.

Uddannelsessøgende og praktikbeskrivelser

​Vi modtager social- og sundhedsassistent-elever i praktik 2, sygeplejestuderende i 4. semester samt pædagogstuderende i 2. og 3. praktikperiode.

Social- og sundhedsassistent-elever kan orientere sig i vores praktikbeskrivelse via uddannelsesinstitutionen SOPU.

Sygeplejestuderende kan tilgå ”Godkendelse af klinisk undervisningssted” med generel studieplan på kurh.dk.

Pædagogstuderende kan læse praktikbeskrivelsen på denne hjemmeside.

Læs vores praktikbeskrivelse for pædagogstuderende ​her

Ved spørgsmål om praktikker og klinikker kan du skrive til faglig leder Christine Kildegaard chki@johanneshageshus.dk

Johannes Hages Hus

CVR: 57048719