Telefon: 49 14 70 10

facebook-icon

Uddannelsessøgende

​Godkendt uddannelsessted

Johannes Hages Hus er godkendt som uddannelsessted for social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og pædagoger. 

Tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

Alle praktikker og klinikker er forankret i de tværfaglige boteams. I tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne gennemføres praktik- og klinikperioderne med udgangspunkt i gældende praktikbeskrivelser og kliniske studieplaner.

Uddannet personale hjælper de studerende

Uddannelses- og udviklingskonsulenten på Johannes Hages Hus er overordnet ansvarlig for den daglige kliniske undervisning, vejledning og prøveafvikling. Social- og sundhedsassistenter i boteamene har praktikvejlederuddannelsen i forhold til uddannelse af social- og sundhedsassistent-elever. Uddannelsen af sygeplejestuderende varetages af sygeplejersker, der har klinisk vejlederuddannelse. Endelig varetager pædagoger med uddannelsen ”Praktikvejleder til pædagoguddannelsen” uddannelsen af pædagogstuderende.

Uddannelsessøgende og praktikbeskrivelser

​Vi modtager social- og sundhedsassistent-elever i praktik 2, sygeplejestuderende i modul 8 og fra 2018 i 4. semester samt pædagogstuderende i 2. og 3. praktikperiode.

Social- og sundhedsassistent-elever kan orientere sig i vores praktikbeskrivelse via uddannelsesinstitutionen SOPU.

Sygeplejestuderende kan tilgå ”Grundlag for godkendelse til klinisk undervisning” samt ”Generel studieplan” på kurh.dk.

Pædagogstuderende kan læse praktikbeskrivelsen på denne hjemmeside.

Læs vores praktikbeskrivelse for pædagogstuderende ​her

Johannes Hages Hus

CVR: 57048719

Johannes Hages Alle 3

2990 Nivå