Pårørende​

Johannes Hages Hus´ pårørendepolitik er udgangspunktet for det gode samarbejde mellem medarbejdere, ledere og pårørende med henblik på at understøtte beboerens netværk og sociale liv.

​Pårørende er betydningsfulde i de fleste af beboerens liv. I det omfang, beboeren ønsker det, bliver pårørende inddraget i samarbejdet. Med bevidsthed om, at beboerens ønsker kan ændre sig, er der fokus på udvikling af relationen til pårørende.

​Pårørendesamarbejdet er afhængigt af, at beboeren giver sit samtykke, men som pårørende kan du altid få generelle informationer.

​Se pårørendepolitik

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​