​Almenpsykiatriske boteams​

De tre almenpsykiatriske boteams er organiseret på samme måde. Hver beboer har sin egen bolig og flere kontaktpersoner i sit boteam.

Du får din egen bolig

Alle beboere har hver deres bolig. Derudover er der fællesarealer, som består af køkken, spise- og dagligstue. Johannes Hages Hus har desuden en festsal, træningsrum, atriumgårde og have. Arealerne er til fri afbenyttelse.

​​

Du får tilknyttet kontaktpersoner

Du tilknyttes faste kontaktpersoner og i et samarbejde mellem dig og dine kontaktpersoner udarbejdes målsætninger indenfor de områder i livet, hvor du har brug for støtte. Du vælger selv din praktiserende læge, og du har også mulighed for selv at vælge en psykiatrisk speciallæge. Medicin leveres fra Hørsholm apotek og administreres som udgangspunkt af sundhedsfaglige medarbejdere i JHH. Udgifter til medicin afregnes sammen med din boligbetaling.

​​

Du kan få hjælp til rengøring og tøjvask

Johannes Hages Hus har tilknyttet et eksternt rengøringsfirma, og hver bolig er underlagt en minimumstandard for rengøring. Derudover kan der efter behov visiteres til yderligere hjælp til rengøring af din bolig. I hvert boteam forefindes et beboer-rengøringsrum indeholdende rengøringsartikler, som du frit kan benytte.

Ligeledes er der i hvert boteam et bryggers med vaskemaskine og tørretumbler. Hvis du har behov for hjælp til håndtering af vasketøj, så kan du få støtte til dette. Er du ude af stand til at vaske tøj selv eller med støtte, kan du tilmeldes ekstern vaskeservice.​

Husdyr

Det er tilladt at have fugl eller fisk i egen bolig som husdyr på Johannes Hages Hus under forudsætning af, at du selv kan varetage pasningen.

​​

Regelmæssige beboerteammøder og beboerrådsmøder

Hvert boteam afholder en gang om måneden et beboerteammøde, hvor hverdagslivet drøftes, gensidig information udveksles og praktiske opgaver fordeles. Du har mulighed for at få indflydelse på planlægning af bl.a. aktiviteter. Johannes Hages Hus har også et beboerråd, som består af beboervalgte repræsentanter. Der afholdes beboerrådsmøde hver tredje måned sammen med forstander og souschef. Formålet er at varetage og fremme beboernes interesser i forhold til ledelsen og bestyrelsen af Johannes Hages Hus.

​​

Mulighed for beboerferie

Der er mulighed for at planlægge beboerferie med op til tre overnatninger med medarbejderledsagelse, hovedsagelig sammen med andre beboere. De fælles udgifter deles mellem beboerne, mens medarbejderlønningerne betales af Johannes Hages Hus.​

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​