Telefon: 49 14 70 10

facebook-icon

​Almen psykiatriske boteams

De tre almen psykiatriske boteams er organiseret på samme måde. Hver beboer har sin egen bolig og flere kontaktpersoner i sit boteam.

Du får din egen bolig

Alle beboere har hver deres bolig. Derudover er der fællesarealer, som består af køkken, spise- og dagligstue. Johannes Hages Hus har desuden en festsal, hyggekrog, atriumgårde og terrasse med havepavillon. Arealerne er til fri afbenyttelse.

Du får tilknyttet kontaktpersoner

Du har mulighed for selv at være med til at vælge dine kontaktpersoner. I samarbejde mellem dig og dine kontaktpersoner udarbejdes en handleplan efter Servicelovens bestemmelser indeholdende de områder i livet, hvor du har brug for hjælp. Du vælger selv din praktiserende læge, og du har også mulighed for selv at vælge en psykiatrisk speciallæge. Medicin leveres fra Hørsholm apotek og administreres af sundhedsfaglige medarbejdere i samarbejde med dig. Udgifter til medicin afregnes sammen med din boligbetaling.

Du kan få hjælp til rengøring og tøjvask

I hvert boteam forefindes et beboer-rengøringsrum indeholdende rengøringsartikler, som du frit kan benytte. Derudover har Johannes Hages Hus sit eget rengøringsteam, og du visiteres efter behov til hjælp til rengøring af din bolig. Ligeledes er der i hvert boteam et bryggers med vaskemaskine og tørretumbler. Hvis du har behov for hjælp til håndtering af vasketøj, så kan du få støtte til dette. Er du ude af stand til at vaske tøj selv eller med støtte, kan du blive tilmeldt ekstern vaskeservice.

Husdyr

Det er tilladt at have fugl eller fisk i egen bolig som husdyr på Johannes Hages Hus under forudsætning af, at du selv kan varetage pasningen.

Regelmæssige beboerteammøder og beboerrådsmøder

Hvert boteam holder hver 14. dag eller en gang om måneden et beboerteammøde, hvor hverdagslivet drøftes, gensidig information udveksles og praktiske opgaver fordeles. Du har mulighed for at få indflydelse på planlægning af bl.a. aktiviteter. Johannes Hages Hus har også et beboerråd, som består af 4 beboervalgte repræsentanter. Der afholdes beboerrådsmøde hver tredje måned sammen med forstander og souschef. Formålet er at varetage og fremme beboernes interesser i forhold til ledelsen og bestyrelsen af Johannes Hages Hus.

Mulighed for beboerferie

De beboere, der har lyst og økonomisk mulighed, kan planlægge tre dages fælles beboerferie i samarbejde med boteammedarbejderne. De fælles udgifter deles mellem beboerne, mens medarbejderlønningerne betales af Johannes Hages Hus.

Johannes Hages Hus

CVR: 57048719